Monday, July 19, 2010

Nota Akidah Tingkatan 5

BAB 1 IMAN MUTIARA HIDUP

1. Pengertian
Bahasa : mengiktiraf, mengakui dan
membenarkan sesuatu tanpa
mendustakan
Istilah : membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota

2. Iman boleh bertambah dan berkurang

Amalan-amalan untuk meningkatkan keimanan
i. Melakukan ketaatan kepada Allah
ii. Menambahkan ilmu pengetahuan
iii. Membanyakkan amal ibadah
iv. Melazimi amalan-amalan sunat

Ciri-ciri individu yang bertambah iman

i. Mempunyai ilmu pengetahuan tentang Allah dan RasulNya
ii. Banyak melakukan ibadah sunat
iii. Melazimi berzikir
iv. Sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah

Perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangkan iman
i. Melakukan maksiat
ii. Melanggar hukum syarak
iii. Gemar melakukan perbuatan yang sia-sia
iv. Menyintai dunia melebihi cintakan akhirat

Ciri-ciri individu yang berkurang iman:
i. Malas dalam melakukan ibadah
ii. Sentiasa lalai daripada mengingati Allah
iii. Mempunyai akhlak yang buruk

Cara-cara untuk mencapai tahap iman yang kamil /sempurna
i. Memahami kehendak aqidah
ii. Melakukan ibadah dengan betul
iii. Mendampingi orang-orang yang soleh
iv. Menjadikan Rasulullah s.a.w sebagai model/contoh

3. Martabat Iman :

Kategori Iman
Huraian

Iman tidak bertambah atau berkurang/statik
Iman para malaikat

Iman sentiasa bertambah
Iman para nabi dan rasul

Iman bertambah dan berkurang
Iman umat Islam yang melakukan perintah Allah

Iman sentiasa berkurang
Iman orang fasik dan ‘asi

Iman yang ditolak
Iman orang munafik dan kafir


4. Kemanisan Iman
Takrif :
Berasa gembira melakukan ibadah, sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredaan Allah dan RasulNya serta mengutamakan Allah dan Rasul lebih daripada harta benda dunia.

Cara-cara untuk mendapatkan kemanisan iman :
i. Cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segalanya.
ii. Mengasihi sesama manusia kerana Allah
iii. Benci kekufuran sebagaimana benci jika dicampakkan kedalam api neraka

Kesan individu yang mendapat kemanisan iman
i. Mendapat kelazatan melakukan ibadah
ii. Membentuk individu yang berakhlak mulia
iii. Tidak akan melakukan perbuatan yang boleh menyusahkan orang lain
iv. Sedia berkhidmat untuk masyarakat


BAB 2. AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

1. Pengertian:“ Kumpulan yang berpegang teguh dengan al-Qur’an, as-Sunnah Rasulullah s.a.w dan perkara yang dibawa oleh para Sahabat Baginda serta menentang perkara-perkara bid’ah”

2. Nama-nama lain : Ahli Sunnah, al-Jamaah, as-Salafu as-Soleh dan Ahli al-Hadis

3. Bila bermula
a. Selepas berlaku perpecahan di kalangan
umat Islam
b. Nama tersebut dimasyhurkan oleh Abu
al-Hassan al-Asy’ari dan Abu Mansur
al-Maturidi

4. Kenapa dikenali dengan nama….. ?a. Ahli Sunnah : kerana menerima dan beramal dengan Sunnah Rasulullah s.a.w

b. Al-Jamaah : kerana berkumpul atas kebenaran dan bersatu untuk:
i. Berjihad
ii. Melaksanakan amar makruf dan nahi munkar
iii. Menghidupkan sunnah
iv. Menentang bid’ah

5. Prinsip-prinsip:
a. Pegangan : al-Qur’an dan as-
Sunnah/al-Hadis
b. Pegangan : prinsip-prinsip as-Salafu
as-Soleh
c. Rujukan : al-Qur’an dan as-Sunnah
d. Tidak mencela atau mengkafirkan orang
yang tidak sealiran
e. Tidak menghukum tanpa bukti sahih


6. Pandangan:

Perkara
Huraian

Al-Qur’an
Kalam Allah bersifat Qadim, bukan makhluk

Melihat Allah/ Rukyatullah
Orang mukmin boleh melihat Allah di akhirat dalam syurga

Pelaku dosa besar
Tetap dianggap sebagai mukmin, tetapi digelar sebagai fasik

Iman bertambah dan berkurang
Bergantung kepada ketaatan atau keingkaran individu tersebut

Qadak dan Qadar
Segala yang berlaku telah ditentukan oleh Allah sejak azali mengikut kebijaksanaanNya


7. Kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah:
a. Dapat membersihkan akidah daripada
kekeliruan dan kesesatan
b. Asas penerimaan sesuatu amalan
c. Hidup diredhai Allah kerana berada di
jalan yang benar

8. Mazhab Syiah
Pengertian :
“Golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali k.w. sebagai khalifah Rasulullah s.a.w”


9. Kumpulan-kumpulan :

Kumpulan
Pengenalan
Pegangan


Syiah Imamiyah
Berpendapat : jawatan pemimpin umat Islam (Imam) hanya layak disandang oleh Ahli al-Bait
· Jawatan ‘Imam’ anugerah Allah, maksum tetapi tidak mendapat wahyu, hanya dari kalangan Ahli al-Bait.
· Menolak hadis yang tidak diriwayat oleh Ahli al-Bait
· Imam mereka ke-12 sebagai Imam al-Mahdi
· Taqiyyah-sembunyikan iktikad apabila berhadapan dengan orang yang berbeza iktikad
· Perkahwinan ‘Mut’ah’: sementara / kontrak

Syiah Zaidiyah
Sempena pengasasnya: Zaid b Ali Zainal Abidin (cicit Saidina Ali )
· Kedudukan pelaku dosa besar : antara keimanan dan kekufuran
· Perlakuan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah
· Tidak percaya Imam bersifat maksum
· Menolak ‘Taqiyyah’
· Menolak imam ke12 sebagai Imam al-Mahdi

Syiah al-Batiniah
Berpendapat : al-Qur’an mempunyai makna zahir dan batin yang hanya difahami oleh imam mereka
Dianggap sebagai sesat dan paling radikal

· Saidina Ali dan imam-imam mereka sebagai tuhan
· Imam mereka, Muhammad al-Hanafiyah masih hidup
· Menghalalkan beberapa kemungkaran (e.g arak)


10. Khawarij
Pengenalan
Pegangan

Pada asalnya penyokong Saidina Ali dan menentang Muawiyah b Abu Sufyan, tetapi membelot dan menentang Saidina Ali selepas peristiwa Majlis Tahkim
· Pelaku dosa besar dianggap kafir
· Mengkafir dan menghalalkan darah (boleh dibunuh)orang yang berbeza iktikad
· Sumber syariat : hanya al-Qur’an


11. Langkah-langkah memelihara akidah:

a. Mempelajari asas akidah berdasarkan
kitabAhli Sunnah wal Jamaah yang
muktabar
b. Belajar daripada guru yang diiktiraf
keilmuannya dalam bidang akidah
c. Membina ketahanan akidah dengan
berdoa.
d. Menjauhi diri daripada orang yang
mengamalkan ajaran sesat
e. Menunaikan perintah Allah dan
meninggalkan laranganNya.


12. Istilah-istilah asas dalam ilmu akidah
Kafir
Mengingkari prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Hadis

Musyrik
Menyengutukan Allah pada Zat, Sifat atau perbuatanNya

Munafik
Menzahirkan keimanan dan meyembunyikan kekufuran dalam hati

Fasik
Tidak taat kepada Allah dan Rasul, melakukan dosa besar atau berterusan dengan dosa kecil

Murtad
Keluar dari Islam denga perkataan, perbuatan atau iktikad

Mulhid
Tidak beragama/atheis
BAB 3 AJARAN SESAT

1. Definisi :
Ajaran @ amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, hakikatnya bercanggah dengan al-Qur’an dan as-Sunnah

2. Ciri-ciri :
a. Mencemarkan kesucian al-Qur’an dan as-Sunnah
b. Mendewa-dewakan pemimpin
c. Menolak perkara qat’ie
d. Mengubah bentuk ibadah
e. Mengubah konsep dosa dan pahala
f. Mendakwa boleh melakukan perkara pelik
g. Mendewa-dewakan sesuatu
h. Menolak hadis/anti hadis

3. Kesan/Keburukan :
Aspek
Kesan/Keburukan

Individu
- Rosak akidah
- Masa terbuang
- Minda tertutup
- Kehidupan tidak stabil

Masyarakat
- Keruntuhan institusi kekeluargaan
- Perpaduan tergugat
- Berlaku keganasan

Negara
- mundur
- politik & ekonomi tidak stabil
- memerlukan peruntukan yang banyak


4. Langkah-langkah untuk mengatasi:
a. Kefahaman Islam yang sebenar
b. Penyebaran islam
c. Penguatkuasaan undang-undang
d. Program pemulihan akidah

5. Cara untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan ajaran sesat.
a. Meperlengkapkan diri dengan ajaran Islam yang sebenar
b. Menjauhkan diri daripada golongan tersebut
c. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksankan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya

6. Contoh-contoh ajaran sesat di Malaysia:

Aspek
Qadyani
Baha’ie
Taslim

Pengasas
Mirza Ghulam Ahmad
Hussin Ali al-Manzadarani
Hj Muhammad b Syafie@ Hj Muhammad Matahari

Asal
India
Iran
Bayan Lepas, P/Pinang

Penyebar di Malaysia
Maulana Muhammad Sadik b Barakatullah
Yan Kee Leong

-

Tahun di Malaysia
1949
1953
1870an7. Ciri-ciri Kesesatan Qadyani:
a. Pengasasnya :al-Mahdi, nabi, dan jelman Krisna (Tuhan Hindu)
b. Allah menurunkan Kitab suci al-Tazkirah kepada Mirza Ghulam
c. Mirza Ghulam mempunyai sejuta mukjizat
d. Menghapuskan jihad
e. Mengubah ayat al-Qur’an
f. Malaikat pancaindera Allah
g. Qadyani tempat suci dan tempat untuk menunaikan ibadah haji
h. Nabi Isa mati dan dikebumikan di Srinagar, India
i. Menghukum kafir selain penganut Qadyani

8. Ciri-ciri Kesesatan Bahai
a. Pengasasnya: jelmaan Allah
b. Semua agama sama dan digabungkan dalam ajaran Bahai
c. Alam ini bersifat baqa’/ kekal
d. Nabi Isa mati disalib
e. Menggunakan kod 19 sehingga al-Quran dipengaruhi dengan kod tersebut
f. Menolak kewujudan mukjizat, malaikat, syurga dan neraka
g. Memansuhkan ajaran Islam
h. Acre di Palestine : kiblat baru
i. Mengubah ibadah : puasa 19 hari, solat : 9 rakaat 3 kali sehari dan wuduk dengan air mawar atau diganti dengan bacaan ‘Bismillah al-athar (5kali)
j. Menghapuskan jihad

9. Ciri-ciri Kesesatan Taslim:
a. Pengasas : pemimpin yang maksum
b. Diri batin manusia : Allah, dan diri zahir manusia:nur Muhammad
c. Alam bersifat qadim (sediakala)
d. Mentafsir ayat al-Qur’an mengikut hawa nafsu
e. Mengharuskan zina melalui nikah batin
f. Menolak kewujudan hari kiamat, syurga dan neraka
g. Soal secara niat tanpa rukun qauli (perkataan) dan rukun fi’li (perbuatan)

No comments:

Post a Comment