Wednesday, July 21, 2010

nota tamadun tingkatan 4

BAB 1 KHULAFAK AR-RASYIDIN

1. Pengenalan
a. Merupakan kesinambungan daripada Kerajaan Islam Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s.a.w.

b. Khalifah :
i. Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam
ii. Gelaran ini digunakan selepas kewafatan Rasulullah s.a.w sehingga Kerajaan Turki Usmaniyah
iii. Gelaran ini berakhir pada zaman Mustafa Kamal Ataturk, iaitu ketika mengisytiharkan Kerajaan Rebuplik Turki pada tahun 1923

c. Khulafak ar-Rasyidin
: Gelaran kepada empat orang Sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah s.a.w : Saidina Abu Bakar as-Siddiq, Saidina Umar al-Khattab, Saidina Usman b Affan, dan Saidina Ali k.w.

d. Pusat pentadbiran : Madinah

e. Memerintah selama : 29 tahun (11 – 39H)


2. Ciri-ciri Kepimpinan Khulafak ar-Rasyidin
Aspek

Huraian/Contoh

Bijaksana
Tindakan Saidina Abu Bakar memerangi golongan murtad, engkar membayar zakat dan pengikut Nabi palsu

Amanah
Khalifah tidak menggunakan harta negara demi kepentingan peribadi

Adil
-Undang-undang dilaksanakan tanpa mengira pangkat dan kedudukan
-Undang-undang berlandaskan al-Qur’an dan al-Hadis

Berani

-Berani menegakkan agama Allah
-Saidina Usman sanggup menjadi wakil dalam rundingan Perjanjian Hudaibiah

Tawadhuk
-Khalifah tidak mempunyai pengawal peribadi
-Khalifah hidup sederhana, tiada perbezaan antara khalifah dan rakyat
-Mengutamakan akhirat berbanding dunia

Bersikap Terbuka
-Rakyat berpeluang menyuarakan pandangan atau kritikan
-Khalifah menerima pendapat rakyat yang bersumberkan al-Qur’an dan al-Hadis

Tegas
-Ketegasan mendaulatkan Islam
-Memecat pegawai-pegawai yang kurang cekap
-Tidak tunduk kepada desakan pemberontak

3. Dasar Pentadbiran
a. Undang-undang berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis
b. Khalifah : ketua negara
c. Pemimpin : Tegakkan kebenaran dan adil
d. Keputusan khalifah : berpandukan syura dan ijtihad
e. Pemimpin dan rakyat bersama membangunkan negara
f. Pegawai/gabenor dipilih kerana kecekapan dan berwibawa
g. Khalifah tiada keistimewaan mengatasi undang-undang
h. Rakyat:wajib taat pemerintah yang taatkan Allah dan Rasul.
i. Rakyat:berhak memberikan pandangan dan teguran

4. Pembaharuan oleh Khulafak ar-Rasyidin
Aspek
Pembaharuan

Pentadbiran Wilayah

a. Menubuhkan jawatan baru :
- Ketua setiausaha
- Setiausaha
- Pegawai Pemungut Cukai
- Pegawai polis
- Pengurus Perbendaharaan

Negara
- Ketua Hakim

b. Perlantikan pegawai
- Diberi surat lantikan
- Disenaraikan tugas dan bidang

kuasa
- Harta pegawai diperiksa
terlebih dahulu
- Setiap musim haji perlu
membuat laporan
- Pegawai diberikan gaji

Penubuhan Jabatan/ad-Diwan

a. Diwan al-Jundu (Jabatan Ketenteraan)
- Mengendalikan urusan berhubung
dengan ketenteraan, iaitu :
i.mengendalikan latihan
ii.mengumpul data
iii.gaji tentera
iv.mengurus kebajikan tentera

b. Diwan al-Kharraj (Jabatan Hasil)
- memungut hasil negara
- kecekapan jabatan ini telah
membawa peningkatan
pendapatan negara

Majlis Syura

-Fungsinya telah diperluaskan, iaitu :
i.melantik khalifah dan pegawai
ii.mengeluarkan fatwa/hukum

5. Kemajuan-Kemajuan Yang Dicapai Oleh Khulafak Ar-Rasyidin:a.

a. Kemajuan Sosial
b. Kemajuan Ekonomi
c. Perluasan Kawasan

Kemajuan
Sosial


1.Penduduk
Terdiri daripada:
a. masyarakat Islam Semenanjung
Tanah Arab
b. masyarakat Islam di luar Tanah Arab
c. golongan bukan Islam yang mendapat
perlindungan /kafir zimmi

2. Penyebaran Pendidikan
a. Institusi pendidikan : masjid dan kuttab
b. Bidang ilmu: al-Qur’an, al-Hadis,
sirah,Seni Lukis dan syair-syair

3.Kebajikan
a. Khalifah mengambil berat terhadap
rakyat tanpa mengira bangsa dan agama
b. Contoh :Saidina Umar memansuhkan
cukai jizyah kepada orang tua Yahudi
kerana kemiskinannya
c. Pegawai khas untuk menyiasat
ketua/ketua wilayah supaya tidak
membebankan rakyat

4.Keadilan

a. Contohnya:
Khalifah Umar al-Khattab menarik
balik tanah milik Sahabat berdasarkan
Kanun Tanah Negara
b.Memansuhkan cukai jizyah Yahudi tua
yang miskin

Kemajuan Ekonomi
a. Sektor utama : Pertanian

Faktor :
- Negara mempunyai banyak tanah yang subur
- Khalifah Umar memperkenalkan Undang2 Tanah Negara
- Penubuhan Jabatan Hasil (Diwan al-Kharraj)
*Undang2 Tanah Negara: semua tuan tanah dikehendaki bercucuk tanam. Sekiranya terbiar lebih daripada 3 tahun, kerajaan berhak mengambil semula tanah tersebut.

b. Sumber Kewangan

Zakat-diwajibkan kepada orang Islam
Jizyah-cukai yang dikenakan ke atas orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam/meminta perlindungan negara Islam
Ghanimah-harta rampasan perang
Al-Fai’-harat rampasan tanpa melalui perang
Usyur-cukai 10% yang dikenakan ke atas pedagang yang menggunakan pelabuhan negara islam

Perluasan Kawasan

a. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq
i. Sekitar Mekah dan Madinah
ii. Khalid al-Walid-mengalahkan Hurmuz dan menawan Irag
iii. Abu Ubaidah al-Jarrah,Yazid b Abu Sufyan, Sarahil b Hasanah dan Khalid al-Walid-menawan Syria dan Palestine

b. Khalifah Umar al-Khattab
i. Pembebasan negeri2 di wilayah Iraq, Baitul Maqdis dan Mesir
ii. Bandar-bandar baru:Qastat dan Mosol

c. Khalifah Usman b Affan
i. Berkembang ke Afrika
Utara(Libya),Timur
(Turkistan dan India)
ii. Tentera Laut dibawah
pimpinan Muawiyah
menawan Pulau Cyprus

d. Khalifah Ali b Abu Talib- Perluasan kuasa terhenti kerana keadaan negara tidak aman
ekoran pembunuhan Saidina Usman b Affan

6. Kesan Positif Kepimpinan Khulafak Ar-Rasyidin
a. Corak kepimpinan : Khalifah sebagai ketua agama yang mendaulatkan Syariat Islam
b. Pemimpin : dipilih kerana berakhlak mulia dan berwawasan
c. Pertahanan: diberi keutamaan untuk memastikan negara bebas dari serangan luar
d. Ekonomi : adil bagi mewujudkan kestabilan
e. Sosial :
i. ilmu pengetahuan diberi perhatian
ii. rakyat diberi layanan yang adil
iii. kebajikan rakyat diutamakan

7. Akibat Membelakangkan Kepimpinan Khulafak Ar-Rasyidin

a. Pemilihan khalifah : secara warisan/ monarki
b. Keadaan kacau bilau(akibat pembunuhan Saidina Usman) telah mendedahkan umat Islam kepada fitnah dan peperangan sesama sendiri
c. Orang munafik mendapat peluang untuk memecahbelahkan umat Islam
d. Timbul perpecahan aliran pemikiran, seperti Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah yang kekal hingga ke hari ini
Sabda Rasulullah s.a.w , mafhumnya : Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda : “ Sesaat dalam jihad fi sabilillah lebih baik daripada 50 kali pergi haji”
Sabda Rasulullah s.a.w mafhumnya : “Sesungguhnya orang-orang yang adil itu kelak di hari kiamat di sisi Allah SWT di atas mimbar daripada cahaya

8. Iktibar Pentadbiran Khulafak ar-Rasyidin :
Aspek akidah: berpandukan akidah yang benar dan bersih dari amalan khurafat dan bid’ah
Aspek Syariah:berdasarkan syariat Islam,sanggup berjihad mengorbankan nyawa dan harta demi Islam
Aspek akhlak:merealisasikan al-Qur’an melalui perbuatan dan perkataan
d. Aspek ilmu pengetahuan :ilmu diberi keutamaan dan khulafak merupakan tokoh2 dalam pelbagai bidang ilmu
Aspek Politik :keputusan berdasarkan suara ramai/syura, mementingkan perpaduan bukan kekabilahan
Ekonomi:dibangunkan dengan tujuan untuk memajukan negara dan penyebaran dakwah. Golongan miskin sentiasa mendapat perhatian pemimpin
Sistem sosial:rakyat pelbagai agama diberikan kebebasan mengamalkan agama
Penyebaran dakwah:dilakukan oleh individu atau kerajaan.


BAB 2 KERAJAAN BANI UMAIYYAH

1. Latar belakang Kerajaan Bani Umaiyyah

a. Umaiyyah sempena nama moyang pengasas. Umaiyyah : pembesar dan hartawan Quraisy yang sangat dihormati pada zaman Jahiliyyah.
b. Memerintah selama : 92 tahun (bermula 40 Hijrah – 132 Hijrah) dengan 14 orang khalifah :
i. Muawiyah bin Abu Sufyan
ii. Yazid bin Muawiyah
iii. Muawiyah bin Yazid
iv. Marwan bin al-Hakam
v. Abdul Malik bin Marwan
vi. Hisyam bin Abdul Malik
vii. Sulaiman bin Abdul Malik
viii. Umar bin Abdul Aziz
ix. Yazid bin Abdul Malik
x. Hisyam bin Abdul Malik
xi. Al-Walid bin Yazid
xii. Ibrahim bin al-Walid
xiii. Marwan bin Muhammad

c. Pusat pentadbiran : Damsyik

d. Peringkat pentadbiran Kerajaan Bani Umaiyyah :

i. Zaman Kelahiran – bermula pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan (40 H – 60 H) dan berakhir dengan pemerintahan Muawiyah bin Yazid (64 H), berpusat di Damsyik
ii. Zaman Keturunan Marwan bin al-Hakam atau zaman Kemajuan Bani Umaiyyah – bermula dengan Abdul Malik bin Marwan (65H-86H) hingga zaman kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyyah, pemerintahan Marwan bin Muhammad (127H – 132H), berpusat di Damsyik.
iii. Diasaskan oleh Abdul Rahman ad-Dakhili(137H) dan berakhir dengan pemerintahan Hisyam(399H), berpusat di Cordova Andalus(Sepanyol)

2. Pengasas Kerajaan Bani Umaiyyah
a. Pengasas : Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umaiyyah.
b. Menjadi gabenor Syam semasa pemerintahan Umar al-Khattab sehingga zaman Saidina Ali bin Abi Talib
c. Memeluk Islam ketika pembukaan Kota Mekah
d. Pernah menjadi juru tulis Rasulullah s.a.w

3. Sejarah Penubuhan
a. Selepas kemangkatan Saidina Usman bin Affan, Saidina Ali k.w telah dilantik menggantikannya.
b. Tindakan Saidina Ali memecat Muawiyah telah menyebabkan timbulnya penentang Muawiyah terhadap Saidina Ali.
c. Akhirnya tercetuslah Perang Siffin antara Saidina Ali dan Muawiyah yang membawa kepada Majlis Tahkim.
d. Penolakkan puak Khawarij terhadap Majlis Tahkim ini telah membawa kepada pembunuhan Saidina Ali pada tahun 14H.
e. Penduduk Kufah dan Syiah telah melantik Saidina Hasan bin Saidina Ali sebagai khalifah.
f. Saidina Hasan menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah dengan syarat :
i. Pemerintahan berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah
ii. Keluarga Rasulullah s.a.w dihormati dan dimuliakan.
iii. Khalifah selepas Muawiyah dipilih melalui Majlis Syura.

4. Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyyah Kepada Tamadun IslamAspek
Huraian

Ketenteraan

a. Ketenteraan dipengaruhi dengan corak gerakan tentera Parsi:
Qalbu al-Jaisy : pasukan teras bahagian tengah
Al-Maimanah : Sayap kanan
Al-Maisarah : Sayap kiri
Al-Muqadimah : pasukan hadapan
Saqatu al-Jaisy : barisan belakang

b. Tentera : laut dan darat.
c. Tentera darat : angkatan berkuda, berkenderaan dan pejalan kaki.
d. Tentera laut : 1700 buah kapal perang yang berpangkalan di Tunisia.
e. Pembaharuan : Khalifah Abdul Malik bin Marwan menubuhkan ‘Diwan al-Jund’ (Jabatan Ketenteraan) yang berfungsi menguruskan hal ehwal ketenteraan
f. Tokoh tentera yang terkenal :
Muhammad bin al-Qasim as-Saqafi – membuka wilayah Sind di India.
Tarik bin Ziyad – membuka Andalus(Sepanyol)
Qutaibah bin Muslim al-Bahili – membuka negeri2 ‘Ma Warak an-Nahar’
Musa bin Nusair – membuka Afrika Utara
Musalamah bin Abdul Malik – memusnahkan kubu2 Rom

g. Perbezaan ketenteraan Khulafak ar-Rasyidin dan Kerajaan Bani Umaiyyah :
Aspek


Khulafa’ ar-Rasyidin
Bani UmaiyyahCara pemilihan

Sukarela
Sukarela dan
Kerahan tenaga

Jenis
Tentera darat dan laut
Perlantikan panglima
Tiada keutamaan bangsa
Mengutamakan bangsa arab

Latihan
Ketenteraan umum
Khas untuk musim panas dan sejuk

Tujuan
i. menyebarkan dakwah
ii.mempertahankan Negara
iii.perluasan kuasa
Pendidikan

a. Faktor perkembangan pendidikan :· Galakkan khalifah, contohnya Abdul Malik bin Marwan dan Umar Abdul Aziz sendiri adalah tokoh ilmuan
· Lahirnya tokoh-tokoh ulamak
· Berlakunya perluasan bidang ilmu yang diterokai
· Wujudnya pelbagai kemudahan asas untuk pendidikan
· Perkembangan Kota Basrah sebagai pusat perkembangan ilmu.

b. Bidang ilmu yang diterokai :· Ilmu Keagamaan/ilmu naqli : tafsir, qiraat dan tauhid
· Ilmu lain/ilmu aqli : mantiq, hisab, sejarah dan geografi
· Bidang penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan membentuk disiplin ilmu yang dikenali sebagai ‘at-Tadwin’

c. Institusi pendidikan :
· Istana khalifah : khusus untuk keluarga khalifah dan pembesar Negara.
· Masjid : ilmu berkaitan perkara asas fardu ain.
· Sekolah : rendah dan menengah yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas.
· Kuttab : kelas bimbingan asas untuk kanak-kanak.
· Perpustakaan : pusat penyelidikan.

d. Kesan perkembangan pendidikan terhadap tamadun eropah :· Kota Cardova telah menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah, juga Sevile, Toledo, dan Grenada
· Terdapat beberapa buah kolej dan universiti serta 70 buah perpustakaan di Andalus
· Ramai pelajar dari eropah datang belajar ke Andalus pada masa itu.
· Muncul ramai sarjana Islam dalam pelbagai bidang dan hasil-hasil karya mereka telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa

e. Tokoh ilmuan :
Bidang
Tokoh

Bahasa dan sastera Arab
Ibnu Hazim
Ibnu Zaid

Muzik
Zarib
Ibnu Farnas

Perubatan
Ibnu Sina
Ar-Razi
Ibnu az-Zahrawi

Falsafah
Ibnu Rusyd
Ibnu Bajah
Al-Farabi

Ekonomia. Sektor ekonomi yang utama : pertanian dan perdagangan

b. Usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi :· Dalam bidang pertanian :
i. Pembinaan saliran air untuk mengairi kawasan pertanian.
ii. Penyelidikan pertanian untuk menjamin pengeluaran pertanian yang lebih baik

· Dalam bidang perdagangan :
i. Pembinaan jalan raya dan perlabuhan
ii. Kapal perang khas untuk mengawal laut dari lanun
iii. Perusahaan kraftangan juga dipelbagaikan

c. Sumber kewangan negara:
Sumber
Huraian

Kharraj
Cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik.
Cara pembayaran :
Kharraj Masahah/Wazifah : dibayar mengikut keluasan tanah
Kharraj Muqasamah ; dibayar berdasarkan hasil tanaman
Kharraj Ihtizam/Iqtak : cukai melalui sewaan/pajakan yang diuruskan oleh tuan tanah

Jizyah
Cukai yang dikenakan kepada kafir zimmi, iaitu orang bukan Islam yang tinggal di Negara Islam atau Negara bukan Islam yang meminta perlindungan dengan Negara Islam.

Zakat
Kadar harta tertentu yang dibayar oleh orang Islam

‘Usyur
Cukai 10% daripada hasil pertanian yang dikenakan ke atas tuan-tuan tanah.

Faik
Harta rampasan tanpa melalui peperangan

Ghanimah
Harta rampasan melalui peperangan

d. Peranan Baitul Mal
Menguruskan harta orang Islam
Menguruskan harta zakat
Mengatasi kemiskinan umat Islam
Memperkembangkan harta orang Islam

5. Faktor Kegemilangan Tamadun Islam :
a. Kecekapan dan kebijaksanaan khalifah
b. Penguasaan ilmu pengetahuan
c. Ekonomi yang stabil
d. Kekuatan ketenteraan
e. Hubungan baik antara kerajaan dan rakyat
f. Semangat jihad yang tinggi

6. Kegemilangan Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

a. Biodata:· Khalifah Umaiyyah yang ke 8
· Keturunan Saidina Umar al-Khattab dari sebelah ibunya iaitu Laila Hasyim b Umar al-Khattab.
· Dianggap sebagai khulafak ar-Rasyidin yang kelima oleh sejarahwan kerana sifat, sikap dan corak pemerintahannya yang mempunyai persamaan dengan pemerintahan khulafak ar-Rasyidin.
· Khalifah yang pertama mengarahkan agar hadis Rasulullah s.a.w ditulis dan dibukukan.
· Sifat peribadinya : luhur, tawadhuk, dan menyayangi rakyat
· Keadaan ekonomi dan social sangat kukuh, rakyat hidup dalam aman.
· Sangat mengambil berat tentang pendidikan dan kebajikan rakyatnya

b. Langkah-langkah dalam penyebaran Islam:· Memecat pegawai-pegawai yang kurang cekap
· Menghapuskan cukai jizyah daripada golongan mawali
· Hukuman yang sangat adil
· Menghentikan penguasaan wilayah dan diganti dengan kerajaan Islam
· Membina masjid-masjid
· Memberi tumpuan kepada kebajikan rakyatnya.

c. Tokoh-tokoh ilmuan :
Tokoh
Bidang
· Urwah bin az-Zubair
· Zahid az-Zuhri
Hadis
· Ibnu Jarid
Tafsir dan al-Qur’an
· Hasan al-Basri
· Wasil bin Atha’
Usuluddin

7. Faktor Kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyyah
a. Sikap beberapa khalifah yang mengabaikan ajaran Islam
b. Kemewahan telah melalaikan khalifah daripada melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
c. Timbul perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat
d. Wujudnya semangat kekabilahan/ perkauman dan pilih kasih
e. Rakyat berpaling tadah dan menyokong gerakan Abasiyyah.

8. Peranan Generasi Hari Ini
.
a. Menghidupkan semula semangat jihad dengan berusaha bersungguh-sungguh menguasai pelabagi bidang ilmu dan kemahiran yang bersesuaian dengan kehendak semasa.
b. Bersatu padu mewujudkan keamanan
c. Mempunyai semangat juang yang tinggi untuk membangunkan Negara.
d. Kembali menjadikan al-Qur’an sebagai panduan dalam segenap kehidupan.

9. Iktibar dari kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyyah
a. Setiap perkara / tindakan hendaklah dilakukan dengan mesyuarat/syura.
b. Hindari sikap perkauman kerana ia boleh meruntuhkan.
c. Pemimpin hendaklah adil dalam layanan dan tindakan.
d. Pemimpin hendaklah patuh kepada ajaran Islam
e. Kerjasama antara rakyat dan pemimpin perlu untuk memajukan Negara.

No comments:

Post a Comment