Tuesday, January 11, 2011

LATIH TUBI HADIS TINGKATAN 4

HADIS TG. 4.
PERPADUAN ASAS KEJAYAAN.

(a) Sabda Rasulullah SAW,

Berdasarkan hadis di atas,

(i) Nyatakan dua sifat selain daripada berpaling muka. (وَلاَ تَدَابَرُوْا) [2 markah]

(ii) Jelaskan dua akibat jika mengamalkan sifat berpaling muka dalam masyarakat.
[4 markah]

(iii) Terangkan usaha anda untuk memupuk semangat setiakawan dalam kalangan rakan sekolah. [2 markah]


No comments:

Post a Comment